Tämä on kolmas ja viimeinen osa artikkelisarjaa, jossa kerron kokemuksistani teollisen muotoilun opiskelijana Muoviamon muoviverstaalla.

Kokeilemisen hoivaamista

Työpajan vilkas ilmapiiri on luonut otollisen ympäristön kokeilulle. Muoviamon ydin rohkaisee ja juhlii tutkimista, tunnustaen sen keskeisen roolin suunnittellussa. Se on antanut minulle arvokkaan oppitunnin: joskus hiljentyminen, pohdinta ja omaksuminen voi johtaa merkittäviin läpimurtoihin, kun taas toisinaan, eteneminen peräänantamattomalla päättäväisyydellä ja seinistä kimpoilu voi viedä meidät kohti vielä vieraita innovaatioalueita.

Olen huomannut, että kokeileminen on yksinkertaisin reitti uusien luovuuden ulottuvuuksien avaamiseen. Tuntemattoman ja tutkimattoman alueella syntyy uraauurtavia ideoita. Työpaja on edistänyt ympäristöä, joka aktiivisesti kannustaa riskinottoon, ylittäen perinteisten suunnittelunormien rajoja. Se on antanut minulle voiman haastaa ennakkokäsityksiä, astua rohkeasti tutun ulkopuolelle ja uppoutua kartoittamattomiin vesiin.

Lisäksi työpaja on korostanut sopeutumiskyvyn ja joustavuuden merkitystä luovassa prosessissa. Se on opettanut minulle, että vaikka rakenteellisella lähestymistavalla on puolensa, on aikoja, jolloin on omaksuttava arvaamaton ja annettava inspiraation ohjata tietä. Kyky kääntyä, muuttaa suuntaa ja tutkia lisää on osoittautunut avainasiaksi uusien näkökulmien ja tutkimattomien teiden paljastamisessa. Työpaja on kasvattanut ajattelutapaa, joka rohkaisee sekä itsetutkiskelua että rohkeutta, tunnustaen, että mietiskelyn ja rohkeuden välinen herkkä tasapaino on paikka, jossa todellinen innovaatio kukoistaa.

Vastuullisuuden vaaliminen

Yksi minua koskettaneista periaatteista Muoviamossa oli vastuullisuuden käsite ja sen keskeinen rooli kestävässä kehityksessä. Muoviamon kaltaiset työpajat toimivat foorumeina tietoisuuden lisäämiseksi muovin aiheuttamista ympäristöhaasteista, korostaen kestävien käytäntöjen omaksumisen merkitystä jokapäiväisessä elämässämme. Tärkeintä ei ole se mitä Muoviamossa tapahtuu, vaan se mitä tapahtuu siellä vierailemisen jälkeen. On selvää, että mikäli emme hoida muovia kunnolla läpi sen elinkaaren, se lisää saastumista, meren roskaa ja biodiversiteetin ehtymistä. Olen kuitenkin oppinut myös, että muovi voi olla osa ratkaisua kun sitä lähestytään vastuullisesti ja sitoutuneena kestäviin käytäntöihin. Antamalla muoville toisen elämän voimme laajentaa sen käyttökelpoisuutta ja estää sen päätymisen ennenaikaisesti kaatopaikalle tai valtameriämme saastuttamaan.

Muoviverstas on juurruttanut minuun vastuuntuntoa, joka ulottuu työharjoittelun ulkopuolelle. Olen päättänyt jatkaa vastuullisten ja innovatiivisten lähestymistapojen puolustamista muovijätteen haasteisiin vastaamiseksi. Harjoittelun kautta olen saanut ymmärrystä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tärkeydestä. Huomasin, että teollisena muotoilijana minulla on ainutlaatuinen rooli kestävämmän tulevaisuuden muovaamisessa. Ottamalla mukaan ympäristötietoisia suunnittelustrategioita, edistämällä vastuullista kulutusta ja omaksumalla kiertotalouden periaatteet, voin vaikuttaa vähentämään muovin ympäristövaikutuksia ja samalla ehkä innostaa muita tekemään samoin.

Rikastuttavia kokemuksia ja monipuolisia kohtaamisia

Yksi palkitsevimmista puolista työharjoittelussani Muoviamossa on mahdollisuus ohjata ja olla vuorovaikutuksessa erilaisten vierailijoiden kanssa. Muoviverstas on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan lisää muovista ja tekemään siitä jotain. Verstaan kävijäkunta on ensimmäisten viikkojen aikana ollut laaja, lapsista aikuisiin, opiskelijoista ammattilaisiin, paikallisista turisteihin. Jokainen päivä on tuonut tullessaan uuden ja jännittävän yhdistelmän yksilöitä suurista ryhmistä yksittäisiin vieraisiin. Laaja vierailijakuntamme on tuonut mukanaan dynaamisuutta verstaalle, joka on palvellut jokaisen vierailijan uteliaisuutta ja luovuutta.

Vierailijoita ohjatessa olen saanut omaksua oppaan roolin, joka on asettanut minut ulos mukavuusalueeltani kehittävällä tavalla. Olen esitellyt vieraille muovin maailmaa ja sen mahdollisuuksia, sekä selittänyt heille muoviverstaan konseptin ja tarkoituksen. Kiinnostavaa muoviverstaan toiminnan ohjaamisessa on ollut se, kuinka oppaana mukautan oman lähestymistapani vastaamaan kunkin vierailijan erityistarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Aloitteleville tekijöille selostan muovin kanssa työskentelyn perusteet ja ohjaan heitä yksinkertaisten projektien läpi, mikä herättää heissä itsessä luottamusta omiin kykyihinsä. Kokeneempien ja seikkailunhaluisten osallistujien kanssa keskustelen erilaisista tekniikoista ja rohkaisen heitä tutkimaan uusia ilmaisun tapoja. Kokemusteni perusteella olen huomannut, että loppujen lopuksi tärkeintä tällaisen verstaan oppaana toimimisessa on osoittaa, kuinka laitteita käytetään turvallisesti ja tehokkaasti niin, että jokainen tuntee olonsa mukavaksi ja luottaa kykyihinsä. Tällöin luovuus pääsee vapautumaan.    

Ajatuksia

Jo nyt Muoviamossa suoritettava työharjoittelu on antanut minulle juuri sitä mitä harjoittelun kuuluu opiskelijalle antaa. Arvokkaita oppimiskokemuksia, kuten muoviverstaan ohjaaminen, mikä on saanut uusia ulottuvuuksia esiin ammatillisesta identiteetistäni. Kun olen panostanut koko sydämmelläni käsillä oleviin tehtäviin ja projekteihin, olen kokenut useita voiton ja innostuksen hetkiä.

Olen erittäin kiitollinen tästä mahdollisuudesta ja toivon voivani jatkaa yhteistyötä Muoviamon kanssa tulevaisuudessa. Olen myös kiinnostunut jatkamaan muovisuunnitteluun ja kestävään kehitykseen liittyviä jatkotutkimuksia tai projekteja.

Haluaisin ilmaista vilpittömät kiitokseni Muoviamolle tämän harjoittelumahdollisuuden tarjoamisesta. Olen etuoikeutettu saadessani työskennellä hankkeen parissa, joka kannustaa kokeilemaan ja luomaan. Haluan myös kiittää Espoon kaupunkia tämän aloitteen tukemisesta. Arvostan heidän visiotaan ja sitoutumistaan luovuuden ja kestävän kehityksen kulttuurin edistämiseen kaupungissa. Lopuksi haluan kiittää kaikkia työpajoihin osallistuneita innostuksesta ja arvokkaasta palautteesta. Te teitte työpajoista eloisia, ja te inspiroitte minua ideoillanne ja tekemisellänne. Toivon, että viihdyit artikkelisarjan parissa. Kiitos huomiostasi ja mielenkiinnostasi.

/ Yleiset