Harjoittelujaksoni Muoviamossa jatkuu edelleen innostavissa ja opettavaisissa merkeissä. Jokainen päivä tuo uusia oivalluksia ja kehittymisen mahdollisuuksia. Tässä artikkelissa kerron miten ja miksi päädyin opiskelemaan teollista muotoilua ja mitä ensimmäisen työharjoitteluviikon aikana tapahtui.

Intohimosta tarkoitukseen

Syy minkä takia opiskelen muotoilua, lepää luovan henkeni harteilla. Se on aina kaivannut taiteellista ilmaisua ja kokeilua. Sanotaanhan aina, että tulisi tehdä juuri sitä, mistä nauttii. Joten tässä sitä ollaan: mahdollisesti elämän mittaisella matkalla muotoilun maailmassa.

Olen kiitollinen, että olen saanut löytää oman intohimoni. Motivaationi on luonnollinen seuraus tästä. Muotoilijana pääsen hyödyntämään vahvuuksiani, mikä luo luottamusta omiin tekoihini ja niiden kykyyn vaikuttaa myönteisesti muutokseen, erityisesti kestävämmän tulevaisuuden edistämisen näkökulmasta.

Opintojeni aikana intohimoni alaa kohtaan on syventynyt perinteisten muotoiluun liittyvien ominaisuuksien, kuten estetiikan ja toiminnallisuuden, ulkopuolelle. Olen innostunut muotoilun voimasta muokata kokemuksia, ratkaista monimutkaisia ongelmia ja luoda positiivista muutosta. Opintojeni kolmas vuosi on avannut minulle tieteenalan monipuolisuuden ja herättänyt kiinnostukseni strategiseen suunnitteluun sekä alan taiteellisiin ja kokeellisiin näkökohtiin.

Ennen työharjoittelua

Ennen työharjoittelun alkua Muoviamossa minussa virtasi innostuksen aalto, joka kumpusi halusta nähdä kuinka taiteellinen ja luova suunnittelu voisi mullistaa muovin kierrätystä. Tämän lisäksi tieto siitä, että pääsisin soveltamaan taitojani käytännön ympäristössä sai minut odottamaan harjoittelun alkamista.

Alusta alkaen Muoviamon missio inspiroida ihmisiä luovaan kierrättämiseen ja muovijätteen uudelleenkäyttöön on resonoinut syvästi omien arvojeni ja pyrkimysteni kanssa. Ammattikorkeakoulututkinnon työharjoittelut ovat tärkeitä oppimistilaisuuksia opiskelijoille, sillä niiden aikana opiskelijat pääsevät sukeltamaan työtehtäviin, jotka tarjoavat arvokasta ensikäden kokemusta. Jakson aikana opiskelija oppii luottamaan omiin tietoihin ja taitoihin. Siispä lähestyin harjoittelua avoimin mielin, valmiina omaksumaan uutta tietoa, oppimaan muilta ja tuomaan ainutlaatuiset näkökulmani työpajan pyrkimyksiin.

Muoviamo innostaa luovaan muovin kierrätykseen

Muoviamon tavoitteena on lisätä tietoisuutta muovin uusiokäytön mahdollisuuksista ja innostaa ihmisiä osallistumaan muovijätteen luovaan kierrättämiseen ja uusiokäyttöön. Käytännössä tätä missiota toteutetaan Keran hallien pihassa kahdesta kontista käsin. Toinen näistä konteista toimii kuin pieni tehdas, joka on varusteltu muovinkierrätyskoneilla ja työkaluilla, joiden avulla ihmiset voivat konkreettisesti seurata ja kokeilla muoviesineiden valmistusprosessia muoviroskasta valmiiksi tuotteiksi saakka. Toinen konteista toimii muoviverstaan luovien töiden näyttelytilana, jonka tarkoituksena on tarjota vierailijoille ideoita ja inspiraatiota.

Muovintyöstökontissa vierailijat pääsevät itse tutkimaan erilaisia valmistusprosesseja alusta loppuun saakka. Oli sitten kyseessä kamman tai kulhon valmistus, prosessi alkaa aina raaka-aineesta. Vierailijat pääsevät itse muuttamaan muovijätteen raaka-aineeksi muovisilppurilla. Muovisilppurista saadaan muovirouhetta, mikä toimii muiden laitteiden, kuten injektio- ja filamenttikoneen materiaalina. Tästä eteenpäin vierailija ottaa ohjat käsiinsä, ja muovipajan henkilökunta on paikalla auttamassa ja tukemassa.

Ensiaskeleet muoviverstaassa

Työharjoitteluni alussa keskityin työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen. Tehtävänäni oli luoda rohkaisevia tehtäviä, joiden avulla työpajavierailijat voisivat tutustua muovin työstöön ja saada onnistumisen kokemuksia. Yksi esimerkki tällaisesta tehtävästä oli hyödyntää verstaan filamenttikoneen tuottamaa muovilankaa punontaan. Tämä tehtävä tarjosi kuitenkin myös oppimiskokemuksen, sillä koneen tuottama lanka olikin haastavasti käsiteltävää ja haurasta tietyntyyppisessä punonnassa.

Ensimmäisten viikkojen aikana tutustuin perusteellisesti työkaluihimme ja laitteistoomme, jotta voisimme hyödyntää niiden täyden potentiaalin. Kokeilin erilaisia asetuksia, lämpötiloja ja tekniikoita saavuttaakseni parhaat tulokset. Erityisesti injektiokoneen kanssa käytettävät alumiinimuotit osoittautuivat merkittävästi erilaisiksi lopputuloksiltaan riippuen muottien ominaisuuksista injektiohetkellä. Jatkuvan kokeilun myötä olen pikkuhiljaa löytänyt parhaan mahdollisen tavan hyödyntää muotteja työpajoissamme. Kokeilujen myötä olen myös oppinut tunnistamaan mahdollisia vikoja ja korjaamaan niitä tarvittaessa työpajojen aikana.

/ Yleiset