Muoviamo-työryhmä hyödyntää taidetta ja luovaa suunnittelua muovijätteen kierrättämisessä ja jalostamisessa uusiokäyttöön. Työskentely tuottaa ratkaisuja muovijätteen siirtämiseksi kuluttajalta luovaan käyttöön. Ympäristötietoisuus ja arjen kuluttajavalinnat kehittyvät arjen tasolla, yhdessä tekemällä ja konkreettisin menetelmin.

Muovijätteet (kukkaruukut, lelut, muovipullot ja -astiat) muokataan erilaisiksi tuotteiksi, kuten taide- tai käyttöesineiksi. Yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa etsitään luovia tapoja muovin uusiokäyttöön, samalla saadaan tietoa siitä millaista muovia ihmiset keräykseen tuovat ja mitä esineitä he niistä haluaisivat syntyvän. Kuluttajalle muovi näyttäytyy jätteen sijasta tarpeellisten tuotteiden raaka-aineena ja materiaalina. 

Työskentelyyn työryhmä on saanut Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston taloudellista tukea. Apuraha kattaa hankkeen taiteellisen työskentelyn ja muovijätteen muotoilun. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa käynnistetään hankkeen jatkamiseksi apurahakauden jälkeen. 

Työryhmä on inspiroitunut Precious Plastic- konseptista. Toimintatapa mahdollistaa osallistumisen kansainväliseen yhteistyöhön, kuitenkin paikallisella tasolla, lähimaastossa. Hollantilaisen muotoilijan Dave Hakkensin missiosta syntynyt toiminta on tapa taistella muovijätettä vastaan maailmanlaajuisesti. Toiminta edistää ympäristötekoja avoimen tiedon jakelun ja yhdessä tekemisen keinoin. Suomessa toiminta on uutta, mutta monimuotoiset tavat osallistua mahdollistavat niin etä-, lähi-, kuin hybriditoteutukset. Maksutta käytettävissä olevat ohjeet ja oppaat sekä globaalin yhteisön tuki madalluttavat kynnystä ryhtyä konkreettisiin ympäristötekoihin.

/ Yleiset