Muoviamo-työryhmä on käynnistänyt työskentelyn apurahalla syksyllä 2021, mutta suurin osa taiteellisesta työstä toteutuu vuonna 2022. Työryhmä (Mona Taponen, Andrea Balzarini ja Mervi Leivo) on kartoittanut muovin kiertoa ja muovin kierrätykseen erikoistuneita toimijoita. Työryhmä on perehtynyt muovilaatuihin ja niiden työstämiseen, sekä selvittänyt muovin käsittelyn edellytyksiä Precious Plastic-menetelmällä. Kartoitusvaiheessa on karttunut tietoa ja yhteyksiä myös laajemmin kiertotalouden toimijoista. 

Työryhmän verkostot ovat synnyttäneet yhteistyöneuvottelut Artimisti ry:n, teollisuusalan yrittäjien ja Suomen Punaisen Ristin kanssa. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa mahdollistaa toiminnan alueellisen laajentumisen ja vahvistaa hankeaikana hyväksi koettuja työtapoja. Yhteistyö ja lisärahoitus sisältävät mm. suunnitelmat nuorille suunnatuista työpajoista ja taiteilijoiden perehdyttämisestä muovin hyödyntämiseen ja muotoiluun. Kartoitusvaiheessa käynnistyi yhteistyö Espoon kaupungin hallinnoiman Muovin tarina-roskasta tuotteeksi –hankkeen kanssa. Espoon kaupunki hakee rahoitusta muovin kiertokulun vahvistamiseksi ja hanke perustuu laajaan oppilaitos- ja toimijayhteistyöhön. Tässä verkostossa työryhmä on mukana mm. työpajoin.

/ Yleiset